Indledning
Karamelboxen.dk ejes og drives af Nikolaj Simonsen, CVR-nr. 37562556. Adresse: Dyreholm 10 2765 Smørum, Danmark, Tel. 26341907

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Karamelboxen. Betingelserne gælder for private køb og i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre aftaler mellem dig som køber og karamelboxen.

Bestilling og betaling
Karamelboxens webshop er åben 24 timer i døgnet, og du kan derfor altid handle. Det kan dog ske, at vi lukker butikken grundet vedligeholdelse. Du kan kun foretage køb, når butikken er åben og tilgængelig.

For at handle på www.karamelboxen.dk skal du være fyldt 18 år og i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger selv de varer du vil købe, og lægger dem i ”indkøbskurven”.  Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indholdet og prisen for varerne.

Eventuelle ekstra betalinger for fx fragt og betalingskortgebyrer vil først blive udregnet, umiddelbart inden du er klar til betale.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”gå til kassen” (eller tilsvarende), hvor du indtaster dit navn, adresse, e-mail, tlf.nr., betalingsform og vælger leveringsform. Beløbet debiteres, når varen afsendes.

Du kan ændre indhold i indkøbskurven helt frem til, du bekræfter dit køb ved at trykke på knappen ”Bestil og betal”. Herefter går din ordre videre til www.karamelboxen.dk.

Kvittering for modtagelse af bestilling og ordrebekræftelse
Når du har bestilt en vare hos os, modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling. Du vil modtage en faktura pr. mail når din ordre bliver faktureret.

 

Reklamation og varereturnering
Ved fejl, mangler eller udeblevne leverancer kontakt os venligst på:

Karamelboxen.dk
Tlf.: 26341907
E-mail: kontakt@karamelboxen.dk

Eventuelle fejl eller mangler ved varer fra Karamelboxen, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. For varer med begrænset holdbarhed, skal det ske i rimelig tid inden udløb af den angivne holdbarheds periode.

Hvis du fortryder købet, skal varerne tilbageleveres til:

Karamelboxen
Dyreholm 10
2765 Smørum
Tlf.: 26341907
E-mail: kontakt@karamelboxen.dk

Tilbagelevering kan kun ske ved forudgående aftale. Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.

Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du fortryder.

VIGTIGT
Vi forventer, at du afsender varerne hurtigst muligt efter, du har givet besked om fortrydelse, og du skal sende dem retur senest 14 dage efter, du har fortrudt

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav, eller pakker som er sendt uden omdeling og skal afhentes på posthuset.

Dokumentation for dit køb
Du skal vedlægge dokumentation for dit køb når du returnerer din vare. Dette kan også være en kopi af fakturaen  hvor du markerer de varer du returnerer.

Tilbagebetaling
Når vi modtager varen, tjekker vi den, og du får tilbagebetalt det beløb, du har indbetalt til os ved købet.

Beløbet bliver altid overført til samme betalingsmiddel, som du betalte købet med. Har du fx betalt med kort, tilbageføres købsbeløbet til det betalingskort, du brugte ved købet.

Beløbet skal ifølge forbrugerreglen tilbagebetales inden der er gået 14 dage fra modtagelsen af varen, vi bestræber dog os på at tilbagebetale pengene umiddelbart efter modtagelsen af returvaren/varer.

BEMÆRK:
Du kan miste dit købsbeløb, helt eller delvist. Det sker, hvis varens værdi er forringet, fordi: 

 • du reelt har taget varen i brug,
 • hvis mærkatlabel er aftaget helt eller delvist, eller hvis den mangler
 • den er blevet beskadiget, mens du havde ansvaret for den,
 • du har håndtereret varen på anden måde, end det var nødvendigt, for at du kunne fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer
 • du har ikke fulgt de begrænsninger i fortrydelsesretten, der følger af plombering, varetype mm

Hvis du har taget varen i brug ud over hvad der er nødvendigt for at konstatere varens art, egenskaber og den måde den fungerer på, forbeholder vi os retten til, efter en konkret vurdering i hvert tilfælde, at reducere tilbagebetalingen eller lade tilbagebetalingen helt bortfalde. Du hæfter altså kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Emballagen/indpakningen af varen skal behandles med omhu, så vi kan genbruge den – hvis ikke kan der fremkomme værdiforringelse af varen.

Reklamation - Hvis der er noget galt med varen
Dit køb er omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal kontakte os indenfor ”rimelig tid”
Eventuelle fejl eller mangler med varer fra Karamelboxen, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. 

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen eller manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig. For varer med begrænset holdbarhed, skal det ske i rimelig til inden udløb af den angivne holdbarheds periode.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til karamelboxen@beskedboks.dk.dk eller telefonisk på 26341907

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Varen skal sendes til (dog skal kundeservice først kontaktes):
Karamelboxen
Dyreholm 10
2765 Smørum
Tlf: 26341907
E-mail: kontakt@karamelboxen.dk

 

Ved berettiget reklamation refunderer vi rimelige fragtomkostninger
Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varerne indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and trace nummer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende, eller som skal afhentes på posthuset.

Persondata

For at kunne handle på www.karamelboxen.dk skal du som minimum oplyse:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Mailadresse
 4. Telefon/mobilnummer 

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Har du oprettet et login til at kunne foretage selvbetjening hos os, vil dine personlige oplysninger samt ordreinformationer dog ikke blive slettet, med mindre du beder os herom.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Karamelboxen via e-mail på karamelboxen@beskedboks.dk

Cookies
Ved at benytte www.karamelboxen.dk accepterer du, at vi bruger cookies. En cookie er en lille datafil, som vi lægger på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Tredjepart

Karamelboxen benytter sig af et tredjepartsprogram til at håndtere abonnementer i systemet. Dette program gemmer følgende oplysninger:

 • navn

 • adresse

 • telefonnummer

 • e-mailadresse

 • betalingskort (gemmes kun i onpay som er vores betalings gateway)

Dine personoplysninger bruges kun til det formål, at kunne levere varen til dig samt at håndtere dit abonnement.

Oplysninger der er afgivet til karamelboxen hverken vidergives eller sælges og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Lovvalg og værneting
Køb af varer på www.karamelboxen.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

Told og moms
Bestiller du fra et EU-land betales der dansk moms, men ingen told efter reglerne om varernes frie bevægelighed. varer som sendes fra karamelboxen.dk kan ikke sendes som en gave til lande uden for EU, i et forsøg på at unddrage sig lokal told og afgifter.

Bestiller du derimod fra et land udenfor EU, kan der blive påført lokale skatter og told som vi ikke kan drages til ansvar for, men til gengæld fratrækkes dansk moms. Hvis dette er tilfældet vil du blive kontaktet af fragtfirmaet. Vær opmærksom på, at dette kan forsinke forsendelsen en del, da varerne bliver holdt tilbage i tolden. Det er derfra dit ansvar at tage kontakt til fragtfirmaet og betale de påførte meromkostninger. 

Klageadgang
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte vores Kundeservice, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos os. Vores Kundeservice kan både kontaktes telefonisk, pr. mail og pr. almindelig post. Du kan finde kontaktoplysningerne på vores Kundeservice under 'kontakt os' på forsiden.

Du kan også indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. 

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse karamelboxen@beskedboks.dk

Såfremt vi ikke kan nå til en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet.

Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx